EU-IMPACT-WB

28-Apr-2018

EuropeAid projekat EU-IMPACT-WB odobren je za finansiranje od strane Evropske unije.

Cilj projekta je za organizacije civilnog drustva, mlade preduzetnike i socijalne inovatore da sarađuju zajedno u cilju povećanja zaposlenosti i promovisanja društveno ekonomskih reformi u regionu zapadnog Balkana.

Trajanje projekta je 36 meseci. Početak projekta u aprilu 2018.godine, a završetak u martu 2021. godine.

Ukupan budžet iznosi 780.000 EUR. Evropska unija finansira do 85% ukupne vrednosti projekta, dok ostali partneri imaju obavezu da obezbede preostali deo sredstava (15%).

Partneri na projektu:

- CREATE fondacija, Priština (Vodeci partner)

- ENECA, Niš

- Vojvodina Metal Cluster, Temerin

- Fondacija za razvoj obrazovanja i kulture ALBIZ, Skoplje

- Omladinski komunikativni centar, Banja Luka

- Open Doors, Tirana

Konkretnije, projekat je dizajniran na način na koji će mladi preduzetnici i socijalni inovatori moći da koriste inovativne nove komunikacione platforme i poslovne metodologije i bice im efikasnije pruženo znanje za promovisanje pitanja zapošljavanja i društveno-ekonomskih reformi u regionu zapadnog Balkana. Lideri EU i drugi lideri širom sveta stalno navode da je neophodno da OCD, preduzetnici i socijalni inovatori unaprede svoje veštine i kapacitete kako bi da bolje iniciraju, administriraju i održavaju svoje programe, preduzeća i pronalaze rešenja za zajedničke probleme. Kroz ovaj projekat, OCD, preduzetnici i socijalni inovatori u regionu će dobiti digitalne tehnologije i kritičko razmišljanje, kreativno rešavanje problema i veštine saradnje koje će im omogućiti da to učine.

Aktivnosti EU-IMPACT-VB će imati širok i dugoročan uticaj u regionu. U sektoru koji se brzo menja, kao što su mediji i tehnologija, od vitalnog je značaja da ključni inovatori i lideri u regionu razumeju aktuelne alate i metode, kao i da shvate značaj inovacija, transformacije, prilagođavanja, kreativnog rešavanja problema i saradnje. Koncept pruža eko-sistem između aktivnosti koje obezbeđuju stvaranje održivih poslova, omogućujući alate za razvoj veština i alata za učenje, poslovne mogućnosti, pružajuci podršku za ekspanziju poslovanja i karijerno savetovanje.

AddThis Social Bookmark Button