VMC Rss srpski http://www.vmc.rs/srb/RSSArticles?name=Rss VMC Rss feed za kategoriju Rss Copyright 2020, VMC.rs Rss 7/9/2020 6:41:47 AM 7/9/2020 6:41:47 AM CE znak-edukacija izvoznika <p>BSC-Informativni centar za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju iz N.Sada i Vojvodina Metal Cluster-VMC zajedničkiu organizuju jednodnevni informativni seminar na temu CE ZNAK. Seminar će se održari u&nbsp; ponedeljak 11. juna 2012. godine&nbsp; sa po;etkom u 11 sati, u Novom Sadu, u prostorijama BSC, Novi Sad, Buzlevar Oslobođenja 81 na 10. spratu.<br /><br />Prisustvo je slobodno i bez kotizacije.<br /><br />Prijava na: office@vmc.rs<br /><br /></p> <p><a href="http://vmc.test.gowi.rs/srb/Articles?name=Vesti">Nazad na novosti</a></p> http://www.vmc.rs/srb/CE_znak_edukacija_izvoznika_/Article?id=696 /srb/CE_znak_edukacija_izvoznika_/Article?id=696 6/9/2012 12:00:00 AM Sajam privrede u Subotici <p>Uz pomoć i podr&scaron;ku poslovnog inkubatora Subotica (BIS),&nbsp;&nbsp; Vojvodina Metal Klaster je prezentovan na sajmu privrede u Subotici. Na &scaron;tandu poslovnog inkubatora Subotica izložen je promotivni materijal Vojvodina Metal Klastera i održana prezentacija za kompanije i institucije iz Subotice.<br /><br /><img title="sajam u subotici.jpg" src="/File/GetSized/?guid=d7634847-a257-4108-b198-2f99ee393a10&amp;width=400&amp;height=400" alt="" /></p> <p><a href="http://vmc.test.gowi.rs/srb/Articles?name=Vesti">Nazad na vesti</a></p> http://www.vmc.rs/srb/Sajam_privrede_u_Subotici/Article?id=694 /srb/Sajam_privrede_u_Subotici/Article?id=694 6/8/2012 12:00:00 AM Zašto da se pridružite? <p>&nbsp;</p> <p>Klaster je oblik udruživanja koji doprinosi realizaciji zajedničkih aktivnosti organizacija koje obavljaju iste ili slične poslove na određenom geografskom području.</p> <p>Uzimajući u obzir izazove, probleme i potrebe metalskog sektora u Vojvodini na&scaron;li smo da bi pristup razvoja putem uspostavljanja klastera bio efektivno i efikasno re&scaron;enje identifikovanih problema.</p> <p>Vojvodina Metal Cluster - VMC, nastao je kao inicijativa kompanija iz metalskog sektora u Vojvodini, i to je osnovna snaga i vrednost ovog klastera.</p> <p>Garancija za ostvarivanje ciljeva VMC-a je pod&scaron;ka lokalnih i pokrajinskih vlasti AP Vojvodine, Vlade Republike Srbije preko Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Privredne Komore Vojvodine, VIP fonda - Fond za promociju investicija u Vojvodini i Regionalnog centra za standardizaciju i sertifikaciju.</p> <p>Preduzeća iz oblasti metalskog sektora postaju članovi VMC na osnovu sopstvenog interesa. Ulaskom u VMC, svi članovi stiču pravo glasa kao i određene obaveze ali i prava u skladu sa Statutom klastera, na primer:</p> <ul> <li>pravo da učestvuju u kreiranju programskih aktivnosti VMC,</li> <li>pravo da koriste usluge klastera (npr. pomoć i za&scaron;titu u zemlji i inostranstvu, pristup raznim izvorima finansiranja, usluge radionice klastera, usluge istraživačkog centra itd),</li> <li>pravo glasa (pravo da daju predloge i mi&scaron;ljenja u vezi dono&scaron;enja odluka, deklaracija i formiranja zaključaka VMC),</li> <li>pravo da pokreću inicijativu i učestvuju u realizaciji ciljeva VMC,</li> <li>pravo da biraju i budu birani u upravljačka i radna tela VMC,</li> <li>da budu redovno informisani o svim važnim pitanjima u vezi sa aktivnostima VMC (kao i da koriste poslovne i druge informacije koje su dostupne od strane klastera),</li> <li>obavezu da po&scaron;tuje obaveze utvrđene Statutom i drugim op&scaron;tim pravnim i drugim aktima klastera,</li> <li>obavezu da aktivno doprinosi, kroz svoj rad i aktivnosti, na realizaciji zadataka i ciljeva klastera,</li> <li>obavezu da sačuva ugled članova klastera i ugled samog klastera,</li> <li>obavezu da ne zloupotrebljava, u njihovim odnosima sa trećim licima, informacije o odlukama i aktivnostima klastera itd.</li> </ul> http://www.vmc.rs/srb/Zasto_da_se_pridruzite_/Article?id=666 /srb/Zasto_da_se_pridruzite_/Article?id=666 6/1/2012 12:00:00 AM Hannover Messe <p>Danas, prvog dana sajma u Hanoveru, Vojovodina Metal Klaster posetili su gospodin Boris Tadic, ministar ekonomije i regionalnog razvoja gospodin Nebojsa&nbsp;Ciric, ambasador Srbije u Nemackoj njegova ekselencija gospodin Ivo Viskovic i direktor VIP fonda gospodin Branislav Bugarski.</p> <p><img title="messe1.jpg" src="/File/GetSized/?guid=c45a27ce-9af6-4aa5-ada9-96e1ebd96968&amp;width=320&amp;height=240" alt="" /></p> <p>U toku prvog dana sajma, predstavnici VMC-a ostvarili su vise od deset kontakata sa razlicitim organizacijama i firmama iz metalskog sektora.</p> <p><img title="messe2.jpg" src="/File/GetSized/?guid=8c602e37-a137-462a-adb4-ea330d6b3f5d&amp;width=320&amp;height=240" alt="" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/srb/Articles?name=Vesti">Nazad na novosti</a></p> http://www.vmc.rs/srb/Hannover_Messe/Article?id=352 /srb/Hannover_Messe/Article?id=352 4/23/2012 12:00:00 AM