Realizacija aktivnosti unutar projekta 'VMC Klinika'

12-Mar-2018

Beograd, 12.03.2018. - "Temermovent komerc" iz Beograda bio je domaćin aktivnosti uvođenja nove usluge u okviru projekta "VMC Klinika" koji realizujemo uz finansijsku podršku Razvojne agencije Srbije.

Na klinici je razmatrana potreba firme da sa svojim razvojnim projektima aplicira prema EU programima  (HORIZON2020 i COSME) i da radi na razvoju i uspostavljanju sopstvenih kapaciteta za apliciranje ka EU, gde joj je neophodna podrška-partnerstvo i pomoć VMC-a. Na klinici je bio prisutan menadžment firme, experti za EU projekte sa menadžmentom klastera.

AddThis Social Bookmark Button