VMC klinika u poseti kompaniji Sigma doo iz Kule

27-Dec-2016

Članice klastera su sa menadžmentom VMC -a u petak, 23. decembra  u okviru svoje aktivnosti VMC KLINIKA posetile kompaniju "Sigma" d.o.o, Kula, gde je  na zajedničkom sastanku razgovarano o poslovanju kompanije kao i o novim inovativnim rešenjima za unapređenje procesa rada u toj kompaniji. Poseban akcenat je bio na stručnim mladima kadrovima, saradnji sa FTN-om i Mašinskom  srednjom školom u Kuli, nedostatku inženjerskog kadra, problematici izvoza u EU i  dr.

Ova poseta je treća u nizu planiranih zajedničkih poseta kompanijama i predstavlja inovativnu aktivnost klastera kojom se na terenu dolazi do saznanja o radu naših članica i njihovim problematikama.

Sledeća VMC KLINIKA će biti u   kompaniji "Agrometal" d.o.o Sombor

AddThis Social Bookmark Button